Masters

Alla, som är över 18 år, är välkomna till vår mastersgrupp. Vi som nu deltar i denna verksamhet är såväl vuxna som simtränat som barn och ungdom som vuxna som lärt sig främst crawl (frisim) i vuxen ålder. 

Nu har vi träningstillfällen på måndagar kl. 20.30 - 21.30, torsdagar kl. 6.15 -7.30 och söndagar kl. 20.00 - 21.30.

Ni som är intresserade att börja simma med oss kan kontakta oss via hemsidans kontaktformulär.

Everyone, who is over 18 years old, is welcome to our master's group.  The participatants in this activity are both adults that have been swimming as children and youth as well as adults who learned mainly crawl (freestyle) in adulthood. 

Our training sessions are on Mondays at 20.30 - 21.30, Thursdays at 6.15 -7.30 and Sundays at 20.00 - 21.30. 

Those of you who are interested in starting to swim with us can contact us via the website's contact form.