Avgifter 2024

Medlemsavgift (sätts av årsmötet)          

 

En förutsättning för att kunna delta i Ludvika simsällskaps olika aktiviteter är ett medlemskap i föreningen. Medlemskapet inkluderar en försäkring som täcker dig under dina aktiviteter inom föreningen. 

I samband med årets första bokning kommer medlemsavgiften att läggas på fakturan. Medlemsavgiften reduceras inte beroende på när man börjar på året.

De finns två typer av medlemskap

 

Enskild medlem 150 kr/år
Familjemedlemskap 250 kr/år

 

I ett familjemedlemskap kan samtliga medlemmar i en familj (föräldrar+barn) ingå. För att kunna registreras som familj behöver minst en förälder finnas med i gruppen.

 

Terminssavgifter (sätts av styrelsen)       

 

Simskola (1 gång/vecka) 950 kr
Sommarsimskola, ungdomar 1000 kr
Sommarsimskola, vuxna 1500 kr
Teknik och M1 1050 kr
D-gruppen 1250 kr
C-gruppen 1500 kr
B-gruppen 1700 kr
A-gruppen 1850 kr
Masters, 1 gång per vecka 400 kr
Masters, 2 gånger per vecka 800 kr
Masters, 3 gånger per vecka 1200 kr

 

I terminsavgiften ingår träningsavgift samt eventuella tävlings och licensavgifter (ej masters).

 

Licensavgifter (sätts av Svenska och Mellansvenska Simförbundet)

 

Från den 1 januari 2008 har Svenska Simförbundet infört en licens på samtliga tävlande simmare i Sverige enligt följande: 

12 år och yngre* 150 kr
13-16 år* 225 kr
17 år och äldre* 300 kr
Mastersidrottare 300 kr

* ålderskategori bestäms av den ålder simidrottaren uppnår under debiteringsperioden.

 

Förutom detta betalar föreningen 120 kr/licensierad tävlingssimmare till Mellansvenska Simförbundet samt 15 kr/medlem till Svenska Simförbundet.

 

Dessa avgifter ingår i den medlems- och träningsavgift som varje simmare i grupp A-D, teknik och M1 betalar. 

Om en Mastersidrottare önskar licens för tävlande så bekostas de avgifterna av simmaren själv.

 

Övriga avgifter (sätts av styrelsen, under bearbetning)

 

Hemmatävling gratis
Bortatävling, oavsett antal starter 80 kr/dag
Bortatävling inklusive lunch, ej övernattning 160 kr/dag
Bortatävling med 1 övernattning, inklusive kost och logi* 800 kr
Bortatävling med 2 övernattningar, inklusive kost och logi* 1600 kr
Bortatävling, ej i tävlingskalendern faktisk kostnad
Läger varierande
Licens Masterssimmare 420 kr/år

*Om kostnaden blir lägre reduceras avgiften.