GDPR

 

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har Ludvika simsällskap kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Här nedan finns vår integritetspolicy och dokument som hör ihop med den.

Integritetspolicy

Information om integritetspolicy

Registerförteckning

Instruktion för behandling av ostrukturerat material

Instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal

Instruktion för åtgärdsplan vid personuppgiftsincidenter

Riktlinjer för att tillvarata enskildas intressen