Anmälan till sommarsimskolan

Innan bokning

Är ni osäker på vilken nivå som passar för ert barn kan ni läsa här för att se vilken nivå som passar.

Här kan ni läsa om våra termins- och medlemsavgifter.

Anmälan

Ni som redan är medlemmar klickar bara på anmälan och fyller i angivna fält.

För er som inte är medlemmar behöver ni först ansöka om medlemskap i föreningen för varje barn som vill delta.

Kommer ni inte vidare i bokningsprocessen så kontrollera att ni är inloggade som barnet ni vill anmäla. Det finns en åldersgräns för grupperna så att ni inte skall anmäla föräldern istället för barnet.

Bekräftelse på anmälan

Ni kommer att få ett mail med bekräftelse på er bokning och betalning. Kontrollera gärna skräpposten om ni inte hittar något.

Avbokningsregler - sommarsimskola

100% i återbetalning vid avbokning fram till 2 veckor före start

50% återbetalning vid avbokning 7-14 dagar innan start

0% återbetalning vid avbokning med färre än 7 dagar till start

All avbokning sker via mail.

Fullbokad grupp

Om en grupp är fullbokad finns möjlighet att ställa sig i kö. Om någon då hoppar erbjuds personen som står först i kö att få den platsen.

Vid köbokning hamnar man per automatik i betalläge e-faktura, detta för att inte behöva betala för en plats som kanske inte får utnyttjas.

_______________________________________________________________

 

Before booking

If you're unsure which level suits your child, you can read here to see which level is suitable.

Here you can read about our term and membership fees.

Registration

Those of you who are already members just click on registration and fill in the required fields.

For those who are not members, you need to first apply for membership in the association for each child who wants to participate.

If you can't proceed in the booking process, please check that you are logged in as the child you want to register. There is an age limit for the groups so that you don't register the parent instead of the child.

Confirmation of registration

You will receive an email confirming your booking and payment. Please check your spam folder if you can't find anything.

Cancellation policy - summer swimming school

100% refund upon cancellation up to 2 weeks before the start date.

50% refund upon cancellation 7-14 days before the start date.

0% refund upon cancellation less than 7 days before the start date.

All cancellations are made via email.

Fully booked group

If a group is fully booked, you have the option to join the waiting list. If someone then cancels, the person first in line on the waiting list will be offered the spot.

When booking from the waiting list, you are automatically put into payment mode e-invoice, this is to avoid paying for a spot that may not be utilized.

 

Logga in på ditt medlemskonto

Just nu har vi inga aktiviteter öppna för bokning. Välkommen åter!