Simskola

Simskolan är hjärtat i Ludvika simsällskaps verksamhet. Här låter vi barn från 4 års ålder börja resan mot full simkunnighet för att så småningom klara av simkunnighetsdefinitionen om att ramla i vattnet och kunna simma minst 200 meter varav minst 50 meter i ryggläge.

Vi har tre nivåer som bedrivs på grunt vatten i mellanbassängen (Baddaren, Sköldpaddan och Silverpingvinen) och tre nivåer som är i stora bassängen (Guldpingvinen, Fisken och Hajen). I mellanbassängen börjar vi med att lära barnen att vara trygga och ha kul i vattnet. Sedan lär vi oss känna hur kroppen fungerar i vattnet för att därefter lära oss ryggsim, crawl och bröstsim. I stora bassängen utvecklar vi tekniken och tränar på att simma längre sträckor.

Vi börjar alltid med att lära oss ryggsim och crawl först, sedan bröstsim. Det tycker vi är viktigt för att även mindre barn som inte utvecklat koordinationen för att kunna simma bröstsim ska kunna känna sig trygga och kunna ta sig fram i vattnet.

Vår pedagogik baseras på att leken är av stor betydelse vid inlärning. Det ska vara kul i vattnet och det ska vara roligt att lära sig simma!

När simhallen är stängd för allmänheten få föräldrar vara kvar vid bassängkanten under lektionerna. Ni avgör själva vad ni tycker passar bäst för ert barn och er familj.

Vi tar emot barn från det att de har fyllt 4 år och uppåt.

Vår simskola baseras på Svenska Simförbundets Simlinje.

Svensk Simidrott har tagit fram en film som beskriver vad det innebär att gå i simskola hos en förening som är ansluten till Svensk Simidrott. Tanken är att filmen även ska ge svar på några av de vanligaste frågorna som många föräldrar undrar över, exempelvis varför vi leker i simskolan och vilka simsätt vi börjar med. Filmen hittar du här.


Baddare

Förkunskaper

Minimiålder 4 år, vara mogen att vara själva i bassängen tillsammans med andra barn och ledare. 

Vad gör vi?

I Baddaren är målet att barnet genom lek och olika övningar skall nå en god vattenvana och känna trygghet och glädje i vattnet. En god vattenvana har barnet uppnått om han eller hon klarar av moment som att doppa, glida, bubbla, hoppa och flyta.

Övningarna görs i mellanbassängen. 

Mål för Baddaren

Simmaren skall kunna doppa huvudet under vattnet.

Simmaren skall kunna bubbla genom både mun och näsa under vattenytan.

Simmaren skall kunna glida i vattnet med framsträckta och raka armar med ansiktet under vattenytan. Platta får användas.

 

Sköldpadda

Förkunskaper

Att ha uppnått målen för baddaren och vara trygg i och omkring vattnet

Vad gör vi?

I Sköldpaddan får barnet fortsätta träna vattenvana och balansövningar på ett lekfullt sätt. Barnet ska för att gå vidare bland annat klara av att simma 5 meter på grunt vatten. Grunderna för ett bra vattenläge för crawl i både rygg och magläge läggs.

Sköldpaddan är i Mellanbassängen.

Mål i sköldpaddan

Simmaren skall flyta i ryggläge 5 sekunder utan hjälpmedel och göra en rotation till magläge, utan att röra botten.

Simmaren skall kunna hoppa från kanten på bassängen, ta upp saker från botten med två händer samt flyta 5 sekunder i både rygg och magläge. 

Simmaren skall kunna simma 5 meter i antingen mag- eller ryggläge.

 

Silverpingvin

Förkunskaper

Att ha uppnått målen för Sköldpaddan.

Vad gör vi?

Barnen lär sig simma ryggsim och crawl på grunt vatten med målet att klara 10 meter av vardera simsätt. Vi tränar och övar även fortsättningsvis lekfullt på vattenläge och balans i vattnet samtidigt som vi övar upp säkerheten i vattnet så att barnet skall våga ta steget ut i stora bassängen.

Silverpingvingrupperna är i Mellanbassängen.

Mål i Silverpingvinen

Simmaren skall kunna simma 10 meter på grunt vatten i både mag- och ryggläge.

Simmaren skall kunna flyta minst 10 sekunder i ryggläge.

Våga ta steget ut i stora bassängen.

 

Guldpingvin

Förkunskaper

Klarat målen för Silverpingvin, vara bekväm med att gå ut i stora bassängen.

Vad gör vi?

Barnen tar nu med sig grunderna i simning från Mellanbassängen ut i stora bassängen och lär sig nu simma ryggsim och crawl även när de inte har bottens trygghet alldeles under fötterna.

Målet i denna grupp är att barnet skall klara 10 meter på i både mag- och ryggläge på djupt vatten. Övningar kopplat mot vattenläge och balans är fortsatt en viktig del samtidigt som vi arbetar upp tryggheten i den stora bassängen.

Guldpingvingrupperna hålls i den stora bassängen.

Mål i Guldpingvinen

Simmaren skall kunna simma minst 10 meter i både rygg och magläge på djupt vatten

Simmaren skall kunna flyta minst 10 sekunder på djupt vatten

 

Fisk

Förkunskaper

Klarat målen för Guldpingvin.

Vad gör vi?

I Fisk introduceras bröstsim och barnen fortsätter att träna mycket simteknik. Barnen kombinerar att simma längre sträckor med övningar för att nå et tekniskt bättre simning.

De får även träna på att dyka i bassängen.

Mål för fisken

Dyka från kanten på djupt vatten.

25 meter simsätt 1 på djupt vatten.

15 meter simsätt 2 på djupt vatten.

Ett simsätt ska vara i ryggläge och ett simsätt ska vara i magläge.

Frånskjut under vattnet i både mag- och ryggläge - glida i tre sekunder + tre kickar på djupt vatten (behöver inte vara i streamline).

 

Haj

Förkunskaper

Klarat målen för Fisken

Vad gör vi?

I Hajen börjar man simma längre sträckor med målet att så småningom vara simkunnig enligt simförbundets definition och vara redo för att ta steget upp i en träningsgrupp. 

Mål i Hajen

Hajen brons: 100 m valfritt simsätt

Hajen silver: 100 m valfritt simsätt, varav 25 m på rygg. Simma 12,5 m i magläge, rotation, 12,5 m i ryggläge.

Hajen guld (simdelen): 200 m varav 50 m på rygg. Hoppa eller dyka från 1 m. Simma 12,5 m i magläge, rotation, 12,5 m i ryggläge. 

När man klarat målen i haj anses simmaren vara simkunnig enligt svenska simförbundet definition. Att falla i vattnet och efter det simma 200 meter varav minst 50 i ryggläge.

När simmaren klarat av hajen erbjuds simmaren möjlighet att fortsätta simma inom vår träningsverksamhet.