Det här är Ludvika simsällskap

Välkommen till Ludvika simsällskap!

Ludvika simsällskap är en simklubb med simskola för barn från 4 år, tränings- och tävlingsverksamhet för barn och unga och för Masters. 

Vi tränar i Ludvikas simhall i centrala Ludvika. Under sommarhalvåret  simmar framförallt ungdomar ur de äldre grupperna och Masters öppet vatten. 

Vi har omkring 180 barn i simskolan och cirka 70 barn och ungdomar i träningsgrupperna. 

Welcome to Ludvika Simsällskap!

Ludvika Simsällskap is a swimming club with a swimming school for children from 4 years, training and competition activities for children and young people and for masters. 

We pracitice in Ludvika's swimming pool in central Ludvika. During the summer months, mainly young people from the older groups and masters swim open water. 

We have about 180 children in the swimming school and about 70 children and young people in the training groups.