Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen består av:

Ordförande: Björn Lindberg

Vice ordförande: Tobias Söderholm

Kassör: Anna Karls

Sekreterare: Kerstin Löfroth

Ledamöter: David Ivarsson, Mikael Gunnarsson och Ingrid Saksvik

Suppleanter: Christina Krysén och Fredrik Vestbro

Verkställande utskottet består av:

Björn Lindberg, Tobias Söderholm, Anna Karls och Kerstin Löfroth

Mejl till styrelsen:

styrelsen@ludvikasimsallskap.se