Stadgar och andra styrande dokument

Stadgar

Ludvika sällskaps stadgar

Handbok 

Ludvika simsällskaps handbok 

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling

Ludvika simsällskaps handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Uppdateras en gång per år.