Träningstider för T-grupperna under hösten

  • 16 aug 2020

Från och med den 17 augusti så gäller ordinarie träningstider för våra T-grupper.

Corona-pandemin gör att vi inom Ludvika simsällskap och simhallen måste anpassa vår verksamhet för att hindra smittspridning. Öppettiderna för allmänheten kommer att vara mycket begränsade under våra träningar. Våra olika grupper kommer att bli tilldelade olika omklädningsrum och var och en bör skyndsamt byta om. Inga andra än simmare och ledare bör befinna sig i simhallen under träningarna utom i undantagsfall.

Vi behöver fler hjälpledare/assistenter till våra ordinarie tränare. Är du intresserad, kontakta tränarna.

T-grupper

Nu till hösten är det många från simskolans haj-grupper som börjar i en T-grupp, T6 eller T7.

De som kom från haj-grupperna under våren till T6 fortsätter i T6. Övriga i vårens T6-grupp flyttas till T5. 

Träningstider i bassängen

Måndag          

T3: 16:30-18

T4 16:30-18 

T5 17-18

Lokalidrottsprofil 16-17

Tisdag             

T1/T2 17-19  

Onsdag           

T4 16-17        

T1/T2/T3 17-19 

Torsdag           

T1/T2/Masters  6-7:30           

T1/T2 17:15-19:00

T7 17:15-18:00

T6 18:00- 19:00 

Fredag             

T1/T2/T3, 16-18                                                   

Lördag             

T1/T2, T3 8-10

T4, 9:00-10:30

T5, 9.30-10.30

Masters, 8-9:00 

Söndag                                      

T7, 16:15-17:00

T6, 17:00-17:45

T1/T2, Fys17:00-17:30. Bassäng, 17:45-19:15