Nyheter

Sommarsimskola 2024

  • 15 maj 2024

Nu är det dags för årets sommarsimskola i Ludvika simhall. I år kommer simskolan att vara under vecka 26 och 27. 

I årets simskola finns grupper i samtliga nivåer men nivån fisk och haj kommer köras som en gemensam grupp.

En nyhet för i år är en simskola för vuxna kvinnor/tjejer som får möjlighet att lära sig simma med våra erfarna simskoletränare (ungdomar).

Sommarsimskola (ludvikasimsallskap.se)

Anmälan öppnar 24 maj, 08:00.

Ge era barn (eller dig själv) möjlighet att träna simning varje dag under två hela veckor. 

Välkomna med er anmälan (se till att ni är inloggad med ert barns konto vid anmälan, grupperna syns bara om den inloggade har rätt ålder).

_____________________________________________________

 

Now it's time for this year's summer swimming school at Ludvika swimming hall. This year, the swimming school will take place during week 26 and 27.

In this year's swimming school, there are groups at all levels, but the level "fish" and "shark" will be combined into one group.

A new addition this year is a swimming school for adult women/girls who will have the opportunity to learn swimming with our experienced swimming instructors (youth).

Sommarsimskolan

Registration opens on May 24th, 08:00.

Give your children (or yourself) the opportunity to practice swimming every day for two whole weeks.

Welcome with your registration (make sure you are logged in with your child's account during registration, the groups are only visible if the logged-in user has the correct age).