Nyheter

  • 7 nov 2014

Inbetalning av avgifter

Från den 11 november finns en ny funktion som möjliggör att skicka ut avgifter och fakturor på mail. Vi vill påminna om att uppdatera uppgifterna i medlemsregistret. Fakturorna beräknas skickas ut under v. 46.